Posted in Մայրենի, Գրքեր, Uncategorized

Իմ Կարդացած գրքերի ցանկը

  Հեղինակ Գրքի կամ ստեղծագործության վերնագիր
1. Հովհաննես Թումանյան «Հեքիաթներ»
2. Ջանի Ռոդարի Հեքիաթներ և պատմություններ
3. Դոնալդ Բիսեթ/ Հեքիաթներ
4. Ջանի Ռոդարի «Չիպոլինոյի արկածները»
5. Գրիմ եղբայրներ Հեքիաթներ
6. Հանս Քրիստյան Անդերսն Հեքիաթներ
7. Ալեն Ալեքսանդեր Միլն «ՎինիԹուխը և բոլոր բոլորը»