Posted in Մաթեմատիկա, Ընտրովի Մաթեմատիկա

ԲԱՆԱՎՈՐ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Ընտրի՛ր ճիշտ տարբերակը։

 1. Պատի ժամացույցը, յուրաքանչյուր ժամը լրանալիս (օրինակ՝ ժամը 8:00-ին, 9:00-ին,
  10:00-ին), խփում է ժամերի թվին համապատասխան անգամ։ Այն նաև մեկական
  անգամ խփում է յուրաքանչյուր կես ժամը մեկ (օրինակ 8:30-ին, 9:30-ին, 10:30-ին)։
  Քանի՞ անգամ կխփի ժամացույցը 7:55-ից մինչև 10:45-ը։
  (A) 6 (B) 18 (C) 27 (D) 30 (E) 33

Continue reading “ԲԱՆԱՎՈՐ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ”

Posted in Ընտրովի Մաթեմատիկա, Uncategorized

ԸՆՏՐՈՎԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

 1. Գտնել ամենամեծ քառանիշ թվի և ամենամեծ երկնիշ թվի գումարը։

9999+99=10098

 1.  Դասարանի 33 աշակերտներից 17-ը աղջիկներ են։ Դասարանում տղանե՞րն են ավելի շատ, թե՞ աղջիկները։

33-17=16

Պատ.՝ 16 տղա

 1. Աշակերտը, կարդալով օրական 10 էջ, 6 օրվա ընթացքում կարդացել է գրքի կեսը։ Քանի՞ էջ կա գրքում։

10×6=60

60×2=120

Պատ.՝ 120 էջ

 1. Սկյուռը 10 րոպեում ուտում է 8 ընկույզ։ Քանի՞ րոպեում սկյուռը կուտի 40 ընկույզ։

10×40:8=50

Պատ.՝ 50 րոպեում

 1. Դիր թվաբանական գործողության նշաններ, այնպես, որ հավասարությունը լինի ճիշտ՝2*15*7*5*2=100

2+15×7-5-2=100

Posted in Ընտրովի Մաթեմատիկա, Uncategorized

ԸՆՏՐՈՎԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

 1. Վարդանը նկարում ցույց տված վանդակներում գրում է թվեր այնպես, որ յուրաքանչյուր  վանդակում գրված թիվը հավասար լինի դրա տակ գտնվող երկու վանդակներում եղած թվերի արտադրյալին։ Ի՞նչ թիվ պետք է գրի Վարդանը մոխրագույն վանդակում։Screenshot_1

Պատ.՝ 8

Continue reading “ԸՆՏՐՈՎԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ”