Posted in English

Dialogue

Mother: Hello my dear.

Ann: Hi mum.

Mother: How are you honey?

Ann: Fine, and you?

Mother: I am ok. Are you at school? What are you doing?

Ann. Yes, I am at school. We are having a lesson now.

Mother: Are you having English lesson?

Ann: No. We are doing a Maths test. And I’m writing right now.

Mother: Okey dear, I am going for shopping. Please call me after school.

Ann: Well mum. Have a great day. See you then.

Mother: See you.

Author:

Բարև Ձեզ: Բարի գալուստ իմ ուսումնական բլոգ: Ես Ալեքն եմ: Ես սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի Կրթահամալիրի Հարավային դպրոցում, 3-րդ դասարանում: Ես շատ եմ սիրում իմ դպրոցը: Ես սիրում եմ նկարել, համակարգչային խաղեր խաղալ և հեծանիվ վարել:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s