Posted in English

Describing My Friend

M: Hi Alex, where are you going?

A: Hi! I am going to meet my friend, Robert. Do you know him?

M: Er… May be, but can you please describe him?

A: He is not so tall and not short. He has green eyes and short brown hair.

M: Has he got a brother?

A: No, he has got a little sister.

M: Is he thin or fat?

A: Oh, he isn’t thin. I will introduce you to Robert then. But now I must hurry.

M: OK Alex. Will be happy. See you later.

Author:

Բարև Ձեզ: Բարի գալուստ իմ ուսումնական բլոգ: Ես Ալեքն եմ: Ես սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի Կրթահամալիրի Հարավային դպրոցում, 3-րդ դասարանում: Ես շատ եմ սիրում իմ դպրոցը: Ես սիրում եմ նկարել, համակարգչային խաղեր խաղալ և հեծանիվ վարել:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s