Posted in English

Interview with a Singer

-Hello David.

-Hi!

-Can you tell me about a typical day in your life?

– Yeah, sure!

-So what time do you wake up?

-I Wake up at 8 o’clock, then I have a bath and get dressed.

-What time do you have breakfast?

-I have breakfast at 9 o clock. I usually have eggs with butter and a glass of milk.

-What do you do after breakfast?

-I go to the studio to record my songs. There are many new songs in my playlist.

-When do you have lunch?

-I have lunch at about 12 o’clock.

-What do you do in the evening?

-I usually sing at the Royal Restaurant from 6 o’clock to 10 o’clock.

-When do you have dinner?

-I have dinner at the restaurant when I have break.

-When do you get home?

-I get home at 11 o’clock. I usually watch TV or go online and I go to bed at 12 o’clock.

-Oh David you have a really busy day.

Author:

Բարև Ձեզ: Բարի գալուստ իմ ուսումնական բլոգ: Ես Ալեքն եմ: Ես սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի Կրթահամալիրի Հարավային դպրոցում, 3-րդ դասարանում: Ես շատ եմ սիրում իմ դպրոցը: Ես սիրում եմ նկարել, համակարգչային խաղեր խաղալ և հեծանիվ վարել:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s